Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gołdapi przy ulicy Kombatantów dz. nr 828/2, 1491/1-11

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gołdapi przy ulicy Kombatantów dz. nr 828/2, 1491/1-11

Nazwa zamówienia/umowy ramowej:  Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gołdapi przy ulicy Kombatantów dz. nr 828/2, 1491/1-11

Rodzaj oferty:  Oferta

Nazwa (firma) zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-36150dd7-43be-11ed-9171-f6b7c7d59353

 

Tags:
Wytworzył: 
Jarosław Dzienis
Data wytworzenia: 
06/10/2022
Opublikował: 
Przemysław Frydrych
Data publikacji: 
06/10/2022
Aktualizowane przez: 
Przemysław Frydrych
Data aktualizacji: 
22/10/2022