Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji sp. Z o.o.  z siedzibą w Gołdapi

  1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi ul. Gen. Sikorskiego 9A 19-500 Gołdap woj. warmińsko - mazurskie

tel. 87 615 49 49,  fax 87 615 49 49, e-mail: pwik@pwik.goldap.pl, www.pwik.goldap.pl

2.    Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie Przedsiębiorstwa w dniu  15 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00

3.    Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć:

- w siedzibie Spółki przy ulicy Generała Sikorskiego 9A, 19-500 Gołdap, w dniach 01 - 13 kwietnia 2022 r. w godzinach od 9 00 do 1400 (Volkswagen T5 DOKA 1.9 TDI).

Szczegółowe informacje na temat składników można uzyskać pod nr tel. 87 615 49 49, osoba do kontaktu – Krzysztof Polakowski lub Łukasz Balczun.

Tags:
Wytworzył: 
Jarosław Dzienis
Data wytworzenia: 
29/03/2022
Opublikował: 
Przemysław Frydrych
Data publikacji: 
30/03/2022