OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Tags:
Wytworzył: 
Marek Kuchciński
Data wytworzenia: 
23/02/2017
Opublikował: 
Przemysław Frydrych
Data publikacji: 
05/01/2019