Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu do zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, fabrycznie nowego sprzętu do zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków w Gołdapi, w tym:

1) KOPARKO – ŁADOWARKI,

2) CIĄGNIKA Z PRZYCZEPĄ I ROZRZUTNIKIEM DO OSADÓW

których szczgólowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej informacji o ogłoszeniu.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1125846

Tags:
Wytworzył: 
Jarosław Dzienis
Data wytworzenia: 
18/07/2018
Opublikował: 
Przemysław Frydrych
Data publikacji: 
18/07/2018
Aktualizowane przez: 
Przemysław Frydrych
Data aktualizacji: 
02/08/2018